แจ้งชำระเงิน

อัพโหลดหลักฐานการโอนชำระเงินเช่น ใบเสร็จการโอนเงิน ผ่านระบบอัพโหลดด้านล่าง