นโยบายเว็บไซต์

นโยบายการรับเปลี่ยน /คืนสินค้าและคืนเงิน

 • 1.www.action.in.th ยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่ลูกค้าได้รับสินค้านั้นแล้วหากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้า
 • 2.ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยน/คืนสินค้าโดยลูกค้าจะต้องทำการแจ้งมาทางEmail [email protected] ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า ซึ่งลูกค้าสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้
  • 2.1 ไฟล์ภาพที่จัดส่งไปนั้นไม่ตรงกับไฟล์ภาพตัวอย่างที่ลูกค้าสั่งซื้อเข้ามา
  • 2.2 ไฟล์ภาพนั้นไม่สามารถเปิดดูด้วยโปรแกรมดูภาพต่างๆได้
 • 3.www.action.in.th ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิด
 • 4.www.action.in.th ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

นโยบายการคืนเงิน

 • บริษัทฯจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้ามีรายละเอียดดังนี้
  • 1.กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 30วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้แจ้งผ่านทางE-mail โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของลูกค้า
  • 2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
  • 3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การยกเลิก

 • ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ ทางเราจะตอบรับคำขอยกเลิกที่ดำเนินการผ่านการโทรติดต่อที่แจ้งไว้ หรือไลน์แอด หรือfacebook fanpage หรือEmail

การสั่งซื้อซ้ำ

 • ในกรณีที่ท่านสั่งซื้อสินค้าซ้ำเนื่องด้วยความผิดพลาดของท่านเอง หรือเนื่องด้วยข้อผิดพลาดของระบบ/เครือข่าย กรุณาติดต่อทางเราก่อนที่คำสั่งซื้อจะได้รับการจัดส่ง ทางเราจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อซ้ำให้แก่ท่าน
 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • เมื่อคุณใช้บริการของเว็บ www.action.in.th คุณมั่นใจได้ว่าข้อมูลทุกอย่างของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทั้งชื่อ, , อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์ เราจะไม่นำข้อมูลของคุณไปใช้เพื่อการอื่นหรือส่งต่อให้ผู้อื่นโดยเด็ดขาด ข้อมูลทางด้านการเงินเราใช้ระบบ Omiseในการตัดบัตรเครดิทและเดบิท ซึ่งข้อมูลทางการเงินต่างๆของคุณจะไม่ถูกส่งถึงเรา แต่จะถูกรองรับด้วยระบบ Omise ที่มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานสูงสุด ในขณะที่คุณใช้บริการของเราคุณจะถูกปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลต่างๆอย่างสูงสุด ขอให้มั่นใจในระบบและความปลอดภัยในการใช้เว็บไซส์ของเรา